ความหมายสัญลักษณ์ (Feature icons) Dial Indicators/Dial Test Indicators Mitutoyo
             Dial Indicators/Dial Test Indicators Mitutoyo เป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้งานต้องมีความเข้าในสัญลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือเพื่อที่ผู้ใช้งานจะได้เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยทางผู้ผลิด Mitutoyo ได้มีการระบุสัญลักษณ์ (Icon) และความหมาย (Feature description) ไว้ในแคตตาล็อก ดังนี้

ความหมายสัญลักษณ์ Dial Test Indicator | Dial Indicators

สัญลักษณ์ Dial Test Indicator | Dial Indicators