คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

Hotline: 092-669-9316
ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล hitachi รุ่น 15NSB-C
ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล hitachi รุ่น 15NSB-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล hitachi รุ่น 15NSB-C

ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล hitachi รุ่น 15NSB-C

รายละเอียดโดยย่อ

• ดอกสว่านไฮสปีดโคบอลรุ่น 15NSB-C
• Coated Non Step Borer 15
• Non-step height efficiency processing is possible to 15 times of the tool diameter.

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

รหัสสินค้า รายละเอียดสินค้า ราคา จำนวน
HIT-15NSB1.1X50-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB1.1X50-C
730.00 บาท
HIT-15NSB1.2X50-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB1.2X50-C
730.00 บาท
HIT-15NSB1.3X50-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB1.3X50-C
730.00 บาท
HIT-15NSB1.4X75-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB1.4X75-C
730.00 บาท
HIT-15NSB1.5X75-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB1.5X75-C
691.00 บาท
HIT-15NSB1.6X75-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB1.6X75-C
819.00 บาท
HIT-15NSB1.7X75-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB1.7X75-C
819.00 บาท
HIT-15NSB1.8X75-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB1.8X75-C
819.00 บาท
HIT-15NSB1.9X75-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB1.9X75-C
819.00 บาท
HIT-15NSB2.0X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB2.0X100-C
781.00 บาท
HIT-15NSB2.1X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB2.1X100-C
921.00 บาท
HIT-15NSB2.2X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB2.2X100-C
921.00 บาท
HIT-15NSB2.3X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB2.3X100-C
921.00 บาท
HIT-15NSB2.4X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB2.4X100-C
921.00 บาท
HIT-15NSB2.5X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB2.5X100-C
880.00 บาท
HIT-15NSB2.6X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB2.6X100-C
921.00 บาท
HIT-15NSB2.7X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB2.7X100-C
1,050.00 บาท
HIT-15NSB2.8X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB2.8X100-C
1,050.00 บาท
HIT-15NSB2.9X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB2.9X100-C
1,050.00 บาท
HIT-15NSB3.0X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB3.0X100-C
999.00 บาท
HIT-15NSB3.1X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB3.1X100-C
1,187.00 บาท
HIT-15NSB3.2X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB3.2X100-C
1,187.00 บาท
HIT-15NSB3.3X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB3.3X100-C
1,187.00 บาท
HIT-15NSB3.4X100-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB3.4X100-C
1,187.00 บาท
HIT-15NSB3.5X125-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB3.5X125-C
1,131.00 บาท
HIT-15NSB3.6X125-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB3.6X125-C
1,187.00 บาท
HIT-15NSB3.7X125-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB3.7X125-C
1,187.00 บาท
HIT-15NSB3.8X125-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB3.8X125-C
1,340.00 บาท
HIT-15NSB3.9X125-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB3.9X125-C
1,340.00 บาท
HIT-15NSB4.2X125-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB4.2X125-C
1,340.00 บาท
HIT-15NSB4.3X125-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB4.3X125-C
1,511.00 บาท
HIT-15NSB4.4X125-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB4.4X125-C
1,511.00 บาท
HIT-15NSB4.5X125-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB4.5X125-C
1,439.00 บาท
HIT-15NSB4.6X150-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB4.6X150-C
1,511.00 บาท
HIT-15NSB4.7X150-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB4.7X150-C
1,511.00 บาท
HIT-15NSB4.8X150-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB4.8X150-C
1,711.00 บาท
HIT-15NSB4.9X150-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB4.9X150-C
1,711.00 บาท
HIT-15NSB5.1X150-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB5.1X150-C
1,711.00 บาท
HIT-15NSB5.2X150-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB5.2X150-C
1,711.00 บาท
HIT-15NSB5.3X150-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB5.3X150-C
1,711.00 บาท
HIT-15NSB5.4X150-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB5.4X150-C
1,937.00 บาท
HIT-15NSB5.6X175-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB5.6X175-C
2,184.00 บาท
HIT-15NSB5.7X175-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB5.7X175-C
2,184.00 บาท
HIT-15NSB5.8X175-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB5.8X175-C
2,184.00 บาท
HIT-15NSB5.9X175-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB5.9X175-C
2,184.00 บาท
HIT-15NSB6.5X175-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB6.5X175-C
2,360.00 บาท
HIT-15NSB6.8X175-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB6.8X175-C
2,800.00 บาท
HIT-15NSB7.0X200-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB7.0X200-C
3,393.00 บาท
HIT-15NSB7.8X225-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB7.8X225-C
5,121.00 บาท
HIT-15NSB8.5X225-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB8.5X225-C
4,993.00 บาท
HIT-15NSB8.8X250-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB8.8X250-C
6,529.00 บาท
HIT-15NSB9.0X250-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB9.0X250-C
5,676.00 บาท
HIT-15NSB9.8X275-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB9.8X275-C
8,536.00 บาท
HIT-15NSB10.0X275-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB10.0X275-C
7,297.00 บาท
HIT-15NSB11.0X300-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB11.0X300-C
10,413.00 บาท
HIT-15NSB11.8X300-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB11.8X300-C
12,419.00 บาท
HIT-15NSB12.0X300-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB12.0X300-C
13,400.00 บาท
HIT-15NSB13.0X325-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB13.0X325-C
17,327.00 บาท
HIT-15NSB14.0X350-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB14.0X350-C
22,533.00 บาท
HIT-15NSB14.5X350-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB14.5X350-C
25,690.00 บาท
HIT-15NSB15.0X375-C ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล HITACHI รุ่น 15NSB15.0X375-C
29,276.00 บาท
หรือ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ดอกสว่านไฮสปีดโคบอล hitachi รุ่น 15NSB-C

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
ราคา
คุณภาพ

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.

expand_less