Toolsoutlet.com

ตะกร้า 0

MITUTOYO

MITUTOYO
Mitutoyo แบรนด์เครื่องมือวัดละเอียด ชั้นนำจากประเทศ ญี่ปุ่น มาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือวัดคุณภาพสูง เครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือวัดทางด้านมิติ Micrometer Digital Caliper , Bore Gauge, Dial Test Indicator, Dial Gauge, Dial Indicator, Vernier , Vernier Digital
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 150

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Micrometer ไมโครมิเตอร์วัดนอก Mitutoyo รุ่น 103-146-10(0.01X225-250มิล)
  ราคาพิเศษ ฿4,591.37 ราคาปรกติ ฿6,559.10
  สินค้าหมด
 2. Inside Micrometer ไมโครมิเตอร์วัดใน Mitutoyo รุ่น 137-203 (50-500 มม.)
  ราคาพิเศษ ฿5,995.21 ราคาปรกติ ฿8,564.59
  สินค้าหมด
 3. Micrometer ไมโครมิเตอร์วัดนอก Mitutoyo รุ่น 103-150 (0.01X325-350มิล)
  ราคาพิเศษ ฿7,593.79 ราคาปรกติ ฿10,848.27
  สินค้าหมด
 4. Micrometer ไมโครมิเตอร์วัดนอก Mitutoyo รุ่น 103-149 (0.01X300-325มิล)
  ราคาพิเศษ ฿6,908.99 ราคาปรกติ ฿9,869.99
  สินค้าหมด
 5. Micrometer ไมโครมิเตอร์วัดนอก Mitutoyo รุ่น 103-148-10 (0.01X275-300มิล)
  ราคาพิเศษ ฿5,150.98 ราคาปรกติ ฿7,358.54
  สินค้าหมด
 6. Dial Gauge ไดอัลเกจ Mitutoyo รุ่น 2050A (0.01X0-20มิล)
  ราคาพิเศษ ฿2,015.88 ราคาปรกติ ฿2,879.83
 7. Digital Micrometer ไมโครดิจิตอลวัดนอก Mitutoyo รุ่น293-253-30(0.001X175-200มิล)
  ราคาพิเศษ ฿12,451.59 ราคาปรกติ ฿17,787.99
  สินค้าหมด
 8. Digital Caliper เวอร์เนียดิจิตอล Mitutoyo รุ่น 500-157-30 (0.01X0-200 มิล)
  ราคาพิเศษ ฿9,750.91 ราคาปรกติ ฿13,929.87
  สินค้าหมด
 9. Gauge Block เกจบล๊อค Mitutoyo รุ่น 611681-041(04) ขนาด 100 มิล เกรด 2
  ราคาพิเศษ ฿3,845.58 ราคาปรกติ ฿5,493.69
  สินค้าหมด
 10. Micrometer ไมโครดิจิตอลชุด Mitutoyo รุ่น 340-524 (0.001X700-800 มิล)
  ราคาพิเศษ ฿33,463.18 ราคาปรกติ ฿47,804.54
  สินค้าหมด
 11. Micrometer ไมโครมิเตอร์วัดใน Mitutoyo รุ่น 339-301 (0.001X200-1000มิล)
  ราคาพิเศษ ฿29,059.06 ราคาปรกติ ฿41,512.94
  สินค้าหมด
 12. Micrometer Head หัวไมโครมิเตอร์ Mitutoyo รุ่น 150-198-10
  ราคาพิเศษ ฿1,444.50 ราคาปรกติ ฿2,063.57
  สินค้าหมด
 13. Dial Indicator ไดอัลเกจ Mitutoyo รุ่น 2050A-60 (0.01X0-20มิล)
  ราคาพิเศษ ฿3,285.97 ราคาปรกติ ฿4,694.24
  สินค้าหมด
 14. Gauge Block Set เกจบล๊อคชุด Mitutoyo รุ่น 516-962-10
  ราคาพิเศษ ฿49,396.55 ราคาปรกติ ฿70,566.50
  สินค้าหมด
 15. Gauge Block Set เกจบล๊อคชุด Mitutoyo รุ่น 516-106-10 เกรด 0 (10อัน/ชุด)
  ราคาพิเศษ ฿13,988.11 ราคาปรกติ ฿19,983.01
  สินค้าหมด
 16. Digital Caliper เวอร์เนียดิจิตอล Mitutoyo รุ่น500-507-10(0.01X0-40"/1000มิล)
  ราคาพิเศษ ฿41,536.33 ราคาปรกติ ฿59,337.61
 17. Digital Caliper เวอร์เนียดิจิตอล Mitutoyo รุ่น 500-703-20 (0.01X0-200มิล)
  ราคาพิเศษ ฿5,657.09 ราคาปรกติ ฿8,081.56
 18. Vernier Depth Gauge เวอร์เนียวัดลึก Mitutoyo รุ่น 527-202 (0.05X0-200มิล)
  ราคาพิเศษ ฿3,197.16 ราคาปรกติ ฿4,567.37
  สินค้าหมด
 19. Bore Gages บอร์เกจ Mitutoyo รุ่น 511-824-20 (0.001X100-160มิล)
  ราคาพิเศษ ฿15,115.89 ราคาปรกติ ฿21,594.13
  สินค้าหมด
 20. อะไหล่ก้านต่อเวอร์เนียร์วัดลึก Mitutoyo รุ่น 900370
  ราคาพิเศษ ฿1,038.97 ราคาปรกติ ฿1,484.24
  สินค้าหมด
 21. Dial Thickness Gauges เกจวัดหนาบางดิจิตอล Mitutoyo รุ่น 547-500S (0.01X0-10มิล/0.47")
  ราคาพิเศษ ฿7,708.28 ราคาปรกติ ฿11,011.83
  สินค้าหมด
 22. Micrometer ไมโครมิเตอร์ Mitutoyo รุ่น 102-707 (0.001X0-25มิล)
  ราคาพิเศษ ฿1,687.39 ราคาปรกติ ฿2,410.56
  สินค้าหมด
 23. อะไหล่ COVER CELL Mitutoyo รุ่น 05CAA738
  ราคาพิเศษ ฿35.31 ราคาปรกติ ฿50.44
  สินค้าหมด
 24. อะไหล่ COVER CELL Mitutoyo รุ่น 05CAA698
  ราคาพิเศษ ฿35.31 ราคาปรกติ ฿50.44
  สินค้าหมด
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 150

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า