Toolsoutlet.com

ตะกร้า 0

เวอร์เนียร์

เวอร์เนียร์
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 60

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า
 1. อะไหล่ KNOB Mitutoyo รุ่น 06ADC234
  ราคาพิเศษ ฿541.42 ราคาปรกติ ฿773.46
 2. อะไหล่ GEAR FIXED Mitutoyo รุ่น 211974
  ราคาพิเศษ ฿639.86 ราคาปรกติ ฿914.09
 3. อะไหล่ DRIVER Mitutoyo รุ่น 211978
  ราคาพิเศษ ฿425.86 ราคาปรกติ ฿608.37
 4. Vernier Depth Gauge เวอร์เนียวัดลึก Mitutoyo รุ่น 527-103 (0.02X0-300มิล)
  ราคาพิเศษ ฿4,564.62 ราคาปรกติ ฿6,520.89
  สินค้าหมด
 5. Digital Caliper เวอร์เนียดิจิตอล Mitutoyo รุ่น 500-151-30 (0.01X0-150มิล)
  ราคาพิเศษ ฿4,618.12 ราคาปรกติ ฿6,597.31
 6. Coolant Proof Caliper ดิจิตอลคาลิเปอร์ Mitutoyo รุ่น 500-733-20 (0.01X0-6"/150มิล)
  ราคาพิเศษ ฿10,213.15 ราคาปรกติ ฿14,590.21
 7. Digital Caliper เวอร์เนียดิจิตอล Mitutoyo รุ่น 500-157-30 (0.01X0-200 มิล)
  ราคาพิเศษ ฿9,750.91 ราคาปรกติ ฿13,929.87
  สินค้าหมด
 8. Digital Caliper เวอร์เนียดิจิตอล Mitutoyo รุ่น500-507-10(0.01X0-40"/1000มิล)
  ราคาพิเศษ ฿41,536.33 ราคาปรกติ ฿59,337.61
 9. Digital Caliper เวอร์เนียดิจิตอล Mitutoyo รุ่น 500-703-20 (0.01X0-200มิล)
  ราคาพิเศษ ฿5,657.09 ราคาปรกติ ฿8,081.56
 10. Vernier Depth Gauge เวอร์เนียวัดลึก Mitutoyo รุ่น 527-202 (0.05X0-200มิล)
  ราคาพิเศษ ฿3,197.16 ราคาปรกติ ฿4,567.37
  สินค้าหมด
 11. อะไหล่ก้านต่อเวอร์เนียร์วัดลึก Mitutoyo รุ่น 900370
  ราคาพิเศษ ฿1,038.97 ราคาปรกติ ฿1,484.24
  สินค้าหมด
 12. อะไหล่ COVER CELL Mitutoyo รุ่น 05CAA738
  ราคาพิเศษ ฿35.31 ราคาปรกติ ฿50.44
  สินค้าหมด
 13. อะไหล่ COVER CELL Mitutoyo รุ่น 05CAA698
  ราคาพิเศษ ฿35.31 ราคาปรกติ ฿50.44
 14. DEGITAL GAP CALIPER (152302) ดิจิตอลแกปคาลิปเปอร์ SK Niigata Seiki รุ่น GDG-3R-S1
  ราคาพิเศษ ฿8,923.80 ราคาปรกติ ฿12,748.29
 15. Digital Caliper เวอร์เนียดิจิตอล Mitutoyo รุ่น 500-506-10(0.01X0-24"/600มิล)
  ราคาพิเศษ ฿22,762.11 ราคาปรกติ ฿32,517.30
 16. Digital Caliper เวอร์เนียดิจิตอล Mitutoyo รุ่น 573-601-20 (0-150มม.)
  ราคาพิเศษ ฿9,964.91 ราคาปรกติ ฿14,235.59
 17. Digital Caliper เวอร์เนียดิจิตอล Mitutoyo รุ่น 573-635-20 (0.01X0-150มิล)
  ราคาพิเศษ ฿12,513.65 ราคาปรกติ ฿17,876.64
  สินค้าหมด
 18. Digital Caliper เวอร์เนียดิจิตอล Mitutoyo รุ่น 500-150-30 (0.01X0-100มิล)
  ราคาพิเศษ ฿4,387.00 ราคาปรกติ ฿6,267.14
 19. Digital Caliper เวอร์เนียดิจิตอล Mitutoyo รุ่น 500-702-20 (0.01X0-150มิล)
  ราคาพิเศษ ฿4,387.00 ราคาปรกติ ฿6,267.14
 20. Digital Caliper เวอร์เนียดิจิตอล Mitutoyo รุ่น 500-704-20 (0.01X0-300มิล)
  ราคาพิเศษ ฿11,101.25 ราคาปรกติ ฿15,858.93
 21. Point Caliper เวอร์เนีย คาลิเปอร์ปากแหลม Mitutoyo รุ่น 536-121 (0.05X0-150มิล)
  ราคาพิเศษ ฿4,219.01 ราคาปรกติ ฿6,027.16
  สินค้าหมด
 22. Point Caliper เวอร์เนีย คาลิเปอร์ปากแหลม Mitutoyo รุ่น 573-622-20 (0.01X0-150มิล)
  ราคาพิเศษ ฿7,362.67 ราคาปรกติ ฿10,518.10
 23. Digital Caliper เวอร์เนียดิจิตอล Mitutoyo รุ่น 551-301-20 (0.01X0-200มิล)
  ราคาพิเศษ ฿9,085.37 ราคาปรกติ ฿12,979.10
 24. อะไหล่ COVER CELL SERIES Mitutoyo รุ่น 06AEG431
  ราคาพิเศษ ฿18.19 ราคาปรกติ ฿25.99
  สินค้าหมด
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

รายการ 1-24 ของ 60

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
หน้า