Toolsoutlet.com

ตะกร้า 0

วิธีชำระเงิน

การชำระเงิน จะชำระเมื่อตกลงกันแล้ว

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินที่ เมนู "แจ้งการโอนเงิน"

หมายเหตุ

หากไม่มีการโอนเงินภายใน 7 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกออเดอร์ดังกล่าว เพื่อนำสินค้ากลับสู่การขายให้ลูกค้าท่านอื่นต่อไป

ชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

  • ชื่อบัญชี : บริษัท ทูลส์เอาท์เล็ท จำกัด
  • เลขที่บัญชี: 004 –8–28691-7
  • ประเภท : ออมทรัพย์
  • สาขา : ถนนกิ่งแก้ว สมุทรปราการ