Toolsoutlet.com

ตะกร้า 0

1/2” DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม 1/2” SIGNET

พร้อมส่ง
รหัสสินค้า
2SIG-232xx
รายการสินค้าที่จัดกลุ่ม
ชื่อสินค้า ชิ้น
1/2" DR. 10MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 10 มม SIGNET #23260
ราคาพิเศษ ฿325.00 ราคาปรกติ ฿406.25
1/2" DR. 11MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 11 มม SIGNET #23261
ราคาพิเศษ ฿325.00 ราคาปรกติ ฿406.25
1/2" DR. 12MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 12 มม SIGNET #23262
ราคาพิเศษ ฿325.00 ราคาปรกติ ฿406.25
1/2" DR. 13MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 13 มม SIGNET #23263
ราคาพิเศษ ฿341.00 ราคาปรกติ ฿426.25
1/2" DR. 14MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 14 มม SIGNET #23264
ราคาพิเศษ ฿341.00 ราคาปรกติ ฿426.25
1/2" DR. 15MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 15 มม SIGNET #23265
ราคาพิเศษ ฿341.00 ราคาปรกติ ฿426.25
1/2" DR. 16MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 16 มม SIGNET #23266
ราคาพิเศษ ฿341.00 ราคาปรกติ ฿426.25
1/2" DR. 17MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 17 มม SIGNET #23267
ราคาพิเศษ ฿341.00 ราคาปรกติ ฿426.25
1/2" DR. 18MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 18 มม SIGNET #23268
ราคาพิเศษ ฿353.00 ราคาปรกติ ฿441.25
1/2" DR. 19MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 19 มม SIGNET #23269
ราคาพิเศษ ฿353.00 ราคาปรกติ ฿441.25
1/2" DR. 20MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 20 มม SIGNET #23270
ราคาพิเศษ ฿353.00 ราคาปรกติ ฿441.25
1/2" DR. 21MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 21 มม SIGNET #23271
ราคาพิเศษ ฿353.00 ราคาปรกติ ฿441.25
1/2" DR. 22MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 22 มม SIGNET #23272
ราคาพิเศษ ฿353.00 ราคาปรกติ ฿441.25
1/2" DR. 23MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 23 มม SIGNET #23273
ราคาพิเศษ ฿418.00 ราคาปรกติ ฿522.50
1/2" DR. 24MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 24 มม SIGNET #23274
ราคาพิเศษ ฿418.00 ราคาปรกติ ฿522.50
1/2" DR. 25MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 25 มม SIGNET #23275
ราคาพิเศษ ฿418.00 ราคาปรกติ ฿522.50
1/2" DR. 26MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 26 มม SIGNET #23276
ราคาพิเศษ ฿418.00 ราคาปรกติ ฿522.50
1/2" DR. 27MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 27 มม SIGNET #23277
ราคาพิเศษ ฿441.00 ราคาปรกติ ฿551.25
1/2" DR. 30MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 30 มม SIGNET #23280
ราคาพิเศษ ฿493.00 ราคาปรกติ ฿616.25
1/2" DR. 32MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 32 มม SIGNET #23282
ราคาพิเศษ ฿569.00 ราคาปรกติ ฿711.25
1/2" DR. 33MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 33 มม SIGNET #23283
ราคาพิเศษ ฿641.00 ราคาปรกติ ฿801.25
1/2" DR. 34MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 34 มม SIGNET #23284
ราคาพิเศษ ฿721.00 ราคาปรกติ ฿901.25
1/2" DR. 36MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 36 มม SIGNET #23286
ราคาพิเศษ ฿761.00 ราคาปรกติ ฿951.25
1/2" DR. 38MM DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ็อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/2" ขนาด 38 มม SIGNET #23288
ราคาพิเศษ ฿800.00 ราคาปรกติ ฿1,000.00
1/2” DEEP IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลมยาว 6 เหลี่ยม 1/2” SIGNET

Order No.

Size (mm)

Length (mm)

D1

D2

23260

10

78

25

17.1

23261

11

78

25

18.4

23262

12

78

25

19.6

23263

13

78

25

20.8

23264

14

78

25

22.1

23265

15

78

30

23.3

23266

16

78

30

24.6

23267

17

78

30

25.8

23268

18

78

30

27.1

23269

19

78

30

28.3

23270

20

78

30

29.5

23271

21

78

30

30.8

23272

22

78

30

32.3

23273

23

78

30

33.3

23274

24

78

30

34.6

23275

25

78

30

35.8

23276

26

78

30

38.3

23277

27

78

30

42.1

23280

30

78

30

44.6

23282

32

78

30

44.6

23283

33

78

30

44.6

23284

34

78

30

44.6

23286

36

78

30

44.6

23288

38

78

30

44.6

ข้อมูลเพิ่มเติม
ยี่ห้อ เครื่องมือช่าง SIGNET
BRANDS SIGNET