Toolsoutlet.com

ตะกร้า 0

1/2” HEX BIT SOCKET, 55MML บ๊อกซ์เดือยโผล่ยาว 55มม. 1/2” SIGNET

พร้อมส่ง
รหัสสินค้า
2SIG-2388x
รายการสินค้าที่จัดกลุ่ม
ชื่อสินค้า ชิ้น
1/2" DR. HEX BIT SOCKET 4 MM, 55MML บ๊อกซ์เดือยโผล่ยาว 55 มม SQ.1/2" - หกเหลี่ยม 4 มม SIGNET #23884
ราคาพิเศษ ฿305.00 ราคาปรกติ ฿381.25
1/2" DR. HEX BIT SOCKET 5 MM, 55MML บ๊อกซ์เดือยโผล่ยาว 55 มม SQ.1/2" - หกเหลี่ยม 5 มม SIGNET #23885
ราคาพิเศษ ฿305.00 ราคาปรกติ ฿381.25
1/2" DR. HEX BIT SOCKET 6 MM, 55MML บ๊อกซ์เดือยโผล่ยาว 55 มม SQ.1/2" - หกเหลี่ยม 6 มม SIGNET #23886
ราคาพิเศษ ฿305.00 ราคาปรกติ ฿381.25
1/2" DR. HEX BIT SOCKET 7 MM, 55MML บ๊อกซ์เดือยโผล่ยาว 55 มม SQ.1/2" - หกเหลี่ยม 7 มม SIGNET #23887
ราคาพิเศษ ฿333.00 ราคาปรกติ ฿416.25
1/2" DR. HEX BIT SOCKET 8 MM, 55MML บ๊อกซ์เดือยโผล่ยาว 55 มม SQ.1/2" - หกเหลี่ยม 8 มม SIGNET #23888
ราคาพิเศษ ฿333.00 ราคาปรกติ ฿416.25
1/2" DR. HEX BIT SOCKET 9 MM, 55MML บ๊อกซ์เดือยโผล่ยาว 55 มม SQ.1/2" - หกเหลี่ยม 9 มม SIGNET #23889
ราคาพิเศษ ฿333.00 ราคาปรกติ ฿416.25
1/2" DR. HEX BIT SOCKET 10 MM, 55MML บ๊อกซ์เดือยโผล่ยาว 55 มม SQ.1/2" - หกเหลี่ยม 10 มม SIGNET #23890
ราคาพิเศษ ฿333.00 ราคาปรกติ ฿416.25
1/2" DR. HEX BIT SOCKET 12 MM, 55MML บ๊อกซ์เดือยโผล่ยาว 55 มม SQ.1/2" - หกเหลี่ยม 12 มม SIGNET #23892
ราคาพิเศษ ฿385.00 ราคาปรกติ ฿481.25
1/2" DR. HEX BIT SOCKET 14 MM, 55MML บ๊อกซ์เดือยโผล่ยาว 55 มม SQ.1/2" - หกเหลี่ยม 14 มม SIGNET #23894
ราคาพิเศษ ฿385.00 ราคาปรกติ ฿481.25
1/2" DR. HEX BIT SOCKET 17 MM, 55MML บ๊อกซ์เดือยโผล่ยาว 55 มม SQ.1/2" - หกเหลี่ยม 17 มม SIGNET #23897
ราคาพิเศษ ฿433.00 ราคาปรกติ ฿541.25
1/2" DR. HEX BIT SOCKET 19 MM, 55MML บ๊อกซ์เดือยโผล่ยาว 55 มม SQ.1/2" - หกเหลี่ยม 19 มม SIGNET #23898
ราคาพิเศษ ฿433.00 ราคาปรกติ ฿541.25
1/2” HEX BIT SOCKET, 55MML บ๊อกซ์เดือยโผล่ยาว 55มม. 1/2” SIGNET

1/2” HEX BIT SOCKET, 55MML SIGNET

Order No.

Size (mm)

Length (mm)

Blade Length (BL)

23884

4

55

17

23885

5

55

17

23886

6

55

17

23887

7

55

17

23888

8

55

17

23889

9

55

17

23890

10

55

17

23892

12

55

17

23894

14

55

17

23897

17

55

17

23898

19

55

17

ข้อมูลเพิ่มเติม
ยี่ห้อ เครื่องมือช่าง SIGNET
BRANDS SIGNET