Toolsoutlet.com

ตะกร้า 0

3/4” IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม 3/4” SIGNET

พร้อมส่ง
รหัสสินค้า
2SIG-2415xx
รายการสินค้าที่จัดกลุ่ม
ชื่อสินค้า ชิ้น
3/4" DR. 17MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 17 มม SIGNET #24157
ราคาพิเศษ ฿409.00 ราคาปรกติ ฿511.25
3/4" DR. 18MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 18 มม SIGNET #24158
ราคาพิเศษ ฿409.00 ราคาปรกติ ฿511.25
3/4" DR. 19MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 19 มม SIGNET #24159
ราคาพิเศษ ฿409.00 ราคาปรกติ ฿511.25
3/4" DR. 21MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 21 มม SIGNET #24161
ราคาพิเศษ ฿409.00 ราคาปรกติ ฿511.25
3/4" DR. 22MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 22 มม SIGNET #24162
ราคาพิเศษ ฿409.00 ราคาปรกติ ฿511.25
3/4" DR. 23MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 23 มม SIGNET #24163
ราคาพิเศษ ฿441.00 ราคาปรกติ ฿551.25
3/4" DR. 24MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 24 มม SIGNET #24164
ราคาพิเศษ ฿441.00 ราคาปรกติ ฿551.25
3/4" DR. 25MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 25 มม SIGNET #24165
ราคาพิเศษ ฿441.00 ราคาปรกติ ฿551.25
3/4" DR. 26MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 26 มม SIGNET #24166
ราคาพิเศษ ฿441.00 ราคาปรกติ ฿551.25
3/4" DR. 27MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 27 มม SIGNET #24167
ราคาพิเศษ ฿441.00 ราคาปรกติ ฿551.25
3/4" DR. 28MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 28 มม SIGNET #24168
ราคาพิเศษ ฿477.00 ราคาปรกติ ฿596.25
3/4" DR. 29MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 29 มม SIGNET #24169
ราคาพิเศษ ฿477.00 ราคาปรกติ ฿596.25
3/4" DR. 30MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 30 มม SIGNET #24170
ราคาพิเศษ ฿477.00 ราคาปรกติ ฿596.25
3/4" DR. 32MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 32 มม SIGNET #24172
ราคาพิเศษ ฿529.00 ราคาปรกติ ฿661.25
3/4" DR. 33MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 33 มม SIGNET #24173
ราคาพิเศษ ฿529.00 ราคาปรกติ ฿661.25
3/4" DR. 34MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 34 มม SIGNET #24174
ราคาพิเศษ ฿529.00 ราคาปรกติ ฿661.25
3/4" DR. 35MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 35 มม SIGNET #24175
ราคาพิเศษ ฿585.00 ราคาปรกติ ฿731.25
3/4" DR. 36MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 36 มม SIGNET #24176
ราคาพิเศษ ฿585.00 ราคาปรกติ ฿731.25
3/4" DR. 37MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 37 มม SIGNET #24177
ราคาพิเศษ ฿621.00 ราคาปรกติ ฿776.25
3/4" DR. 38MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 38 มม SIGNET #24178
ราคาพิเศษ ฿621.00 ราคาปรกติ ฿776.25
3/4" DR. 39MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 39 มม SIGNET #24179
ราคาพิเศษ ฿674.00 ราคาปรกติ ฿842.50
3/4" DR. 40MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 40 มม SIGNET #24180
ราคาพิเศษ ฿674.00 ราคาปรกติ ฿842.50
3/4" DR. 41MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 41 มม SIGNET #24181
ราคาพิเศษ ฿689.00 ราคาปรกติ ฿861.25
3/4" DR. 44MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 44 มม SIGNET #24184
ราคาพิเศษ ฿737.00 ราคาปรกติ ฿921.25
3/4" DR. 46MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 46 มม SIGNET #24186
ราคาพิเศษ ฿774.00 ราคาปรกติ ฿967.50
3/4" DR. 47MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 47 มม SIGNET #24187
ราคาพิเศษ ฿893.00 ราคาปรกติ ฿1,116.25
3/4" DR. 48MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 48 มม SIGNET #24188
ราคาพิเศษ ฿893.00 ราคาปรกติ ฿1,116.25
3/4" DR. 50MM IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม SQ. 3/4" ขนาด 50 มม SIGNET #24190
ราคาพิเศษ ฿985.00 ราคาปรกติ ฿1,231.25
3/4” IMPACT SOCKET ลูกบ๊อกซ์ลม 6 เหลี่ยม 3/4” SIGNET

Order No.

Size
(mm)

Length L
(mm)

D1 D2
24157 17 50 30.1 44
24158 18 50 31.4 44
24159 19 50 32.6 44
24161 21 50 35.1 44
24162 22 50 36.6 44
24163 23 50 37.6 44
24164 24 50 38.9 44
24165 25 50 40.1 44
24166 26 50 41.3 44
24167 27 53 42.6 44
24168 28 53 44 44
24169 29 53 45.1 44
24170 30 53 46.4 44
24172 32 56 48.9 44
24173 33 56 48.9 44
24174 34 56 48.9 44
24175 35 56 52.7 44
24176 36 56 53.9 44
24177 37 57 55 44
24178 38 57 56.4 44
24179 39 57 57.6 44
24180 40 57 58.9 44
24181 41 57 60.1 44
24184 44 62 64 44
24186 46 62 66.4 44
24187 47 62 66.4 44
24188 48 62 66.4 44
24190 50 72 71.4 54
ข้อมูลเพิ่มเติม
ยี่ห้อ เครื่องมือช่าง SIGNET
BRANDS SIGNET